Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή

Έχετε παρατηρήσει τον εαυτό σας να ανησυχεί υπερβολικά και συνεχώς για διάφορα ζητήματα της καθημερινότητας (εργασία, σχολική επίδοση, προσωπικές σχέσεις, οικονομικά κλπ); Παρατηρείτε να είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι σε, κατά τα άλλα, ασήμαντα γεγονότα; Η ανησυχία είναι μια φυσιολογική κατάσταση και όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας έχουμε βιώσει έντονο άγχος για κάτι. Ωστόσο, όταν αυτή η ανησυχία χαρακτηρίζεται από ένα μη ρεαλιστικό και υπερβολικό άγχος τις περισσότερες ημέρες μιας περιόδου 6 μηνών, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μία αγχώδη διαταραχή και συγκεκριμένα για τη Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή (ΓΑΔ).


– Ποια είναι τα συμπτώματα της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής;

Το άτομο που αντιμετωπίζει ΓΑΔ αισθάνεται ότι είναι δύσκολο να ελέγξει την ανησυχία του και η ανησυχία αυτή σχετίζεται με ένα πλήθος συμπτωμάτων, τις περισσότερες ημέρες:

  • Νευρικότητα, αίσθημα αγωνίας, υπερένταση
  • Ταραχή
  • Δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθηση ότι το μυαλό αδειάζει
  • Ευερεθιστότητα
  • Μυϊκή ένταση
  • Δυσκολία επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου ή ανήσυχος ύπνος ή μη ικανοποιητικός

– Τί σκέφτεται ένα άτομο με ΓΑΔ;,

Έρευνες έχουν δείξει ότι το άτομο σκέφτεται με ένα καταστροφικό και απόλυτο χαρακτήρα, όπως επίσης χαρακτηρίζεται από προσωπικούς κανόνες που είναι άκαμπτοι και πολλές φορές ακραίοι και η ανησυχία αυτή αφορά την προσωπική αποτυχία, μια ενδεχόμενη απόρριψη, την τελειότητα, την κριτική και την έλλειψη ελέγχου (Deffenbacher & Suin, 1987). Επιπλέον, το άτομο με ΓΑΔ δυσκολεύεται να σταματήσει τη ροή των ανησυχητικών σκέψεων, μετά το ξεκίνημά τους (Καλπάκογλου,2013) και ανησυχεί υπέρμετρα για γεγονότα,  τα οποία δεν είναι απειλητικά.

– H Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία μπορεί να με βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ΓΑΔ;

Ο/η θεραπευτής/τρια  Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας, θα με βοηθήσει να αναγνωρίσω και να αλλάξω τον δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης μου, να ενημερωθώ για την ΓΑΔ, να αντιληφθώ πως αυτή δημιουργείται και συντηρείται, όπως επίσης να μάθω να αντιμετωπίζω πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μου. Ενδεικτικά κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της ΓΑΔ είναι: η εκπαίδευση στη χαλάρωση, η αναγνώριση των αυτόματων αρνητικών σκέψεων, η αναδόμηση αυτών από πιο λειτουργικές, η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά και η επίλυση προβλημάτων.


Πηγές:
Deffenbacher, J. L. , & Suinn, R. M. (1987). Generalized anxiety syndrome. In L. Michelson & L. M. Ascher (Eds.), Anxiety and stress disorders: Cognitive-behavioral assessment and treatment (pp. 332-360). New York: Guilford.

Καλπάκογλου, Θ. (2013). Άγχος και πανικός